AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES


Pàgina on pots crear les teves pròpies rúbriques:Del col·legi CP Montserrat (Barcelona) podem veure mòdels de plantilles per l'avaluació de les diferents competències:


Els companys de l'institut de l'IES Sa Blancadona han editat les següents rùbriques per tal d'avaluar els textos escrits: text narratiu i text descriptiu:
LES RÚBRIQUES: